Mission

U poduzetničke imaginacije i kontinuiranog poboljšanja u tehnologiji su dozvoljeli Bettoni S.p.a. , tokom prvih 25 godina, širiti kompaniju omoguceviti da bude konkurentna u svu sjevernoj Italiji.

CLICK HERE ->
to download the presentation file of Bettoni S.p.a.

Featured

© 2008 Bettoni S.p.A Società con socio unico soggetta ad attività di coordinamento da parte di Fin.beta S.r.l.  .  P.Iva 01516110168 - Privacy -   .  Admin